Blooming Bakery steunen

Lees hier alles over giften en donaties

Blooming Bakery: een kansrijke toekomst zonder geweld

Blooming Bakery is – net als het L.A.P. Atelier – een sociale onderneming die onderdeel is van Fier. Fier is een hulporganisatie voor mensen die te maken hebben gehad met geweld. In onze bakkerij zetten we in op trots, toekomst en een veilige leer- en werkplek, met aandacht voor de trauma’s waarmee onze deelnemers te maken hebben. Zij winnen een gevoel van trots en eigenwaarde terug door het opdoen van succeservaringen en door het meedraaien in de maatschappij. Ze behalen diploma’s en worden ondersteund in de toeleiding naar werk.

Uw gift aan Fier helpt ons bij het runnen van onze leerbedrijven, bijvoorbeeld bij het aanschaffen van professionele apparatuur en werkkleding. 

Giften privépersonen (inkomstenbelastingplichtigen)

Stichting Fier is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wilt u een gift doen aan Fier t.b.v. Blooming Bakery, dan mag u deze uitgaven onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Dit geldt ook voor giften in natura.

U kunt uw gift overmaken naar bankrekeningnummer NL55RABO0315170107, t.n.v. Fier onder vermelding van Blooming Bakery.
KVK: 4100050
BTW: NL004755625B02

Fondsen en bedrijven

Blooming Bakery wordt gesteund door verscheidene organisaties die samen met ons willen werken aan een mooie toekomst voor slachtoffers van geweld. Hieronder vindt u een selectie van fondsen en organisaties waarvan wij steun ontvangen. Overweegt u ons te steunen? We bespreken graag samen de mogelijkheden. Neem contact op met Annemarie van Rijn, fondsenwerver voor Fier via 058-2157084.