Blooming Bakery steunen

Lees hier alles over giften en donaties

Stichting Future Factory: kansen voor slachtoffers van geweld

Blooming Bakery is onderdeel van Stichting Future Factory, een dochterstichting van Fier, die inzet op trots en toekomst, met aandacht voor het trauma en de veiligheid waarmee de cliënten van Fier te maken hebben. Zij winnen een gevoel van trots en eigenwaarde terug door het opdoen van succeservaringen en door het meedraaien in de maatschappij. Ze behalen diploma’s en worden ondersteund in de toeleiding naar werk. Door middel van twee leerbedrijven, Blooming Bakery en het L.A.P. Atelier, krijgen slachtoffers van geweld de kans om te werken aan een nieuwe toekomst. Uw gift aan Stichting Future Factory helpt ons bij het runnen van onze leerbedrijven, bijvoorbeeld bij het aanschaffen van professionele apparatuur en werkkleding. Meer weten over Stichting Future Factory? Lees hier het beleidsplan. 

Giften privépersonen (inkomstenbelastingplichtigen)

Stichting Future Factory is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wilt u een gift doen aan Stichting Future Factory t.b.v. Blooming Bakery, dan mag u deze uitgaven onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Dit geldt ook voor giften in natura.

U kunt uw gift overmaken naar bankrekeningnummer NL55RABO0315170107, t.n.v. Stichting Future Factory onder vermelding van Blooming Bakery.

Fondsen en bedrijven

Blooming Bakery wordt gesteund door verscheidene organisaties die samen met ons willen werken aan een mooie toekomst voor slachtoffers van geweld. Hieronder vindt u een selectie van fondsen en organisaties waarvan wij steun ontvangen. Overweegt u ons te steunen? We bespreken graag samen de mogelijkheden. Neem contact op met Annemarie van Rijn, fondsenwerver voor Fier en Stichting Future Factory via 058-2157084.